fredag 22. oktober 2010

Fornemmelse av et hjems atmosfære

De fleste hjem rommer noe negativ chi som er blitt opparbeidet over tid.
Sinne, krangler, sykdom, stress, skuffelser og utmattelse skaper alt sammen energi som setter seg fast i veggene, gulvene og takene i hus.
Det er virkelig ingenting som setter seg bedre fast i vegger og gulv enn høylytt skriking, voldsomme krangler og heftige utbrudd.
Det er slike negative følelser den tunge energien er ladet med, og som tas opp "i veggene" der vi bor.
Av denne grunn anbefales det alltid at man åpner dører og vinduer minst èn gang om dagen i noen minutter for å innvitere inn vindens, sollysets, og vannets kraftfulle yang-chi, som finnes i uendelige mengder utendørs.

Hus rommer en blanding av energier med mange ulike virkninger. Det å finstille seg på den energien som er til stede, vil gjøre at noe av denne energien løsner og beveger seg over i bevissheten din.
Så snart du vet forskjellen på det som er din egen chi, og den som tilhører omgivelsene, og er fortrolig med begrepene romlig og tidsmessig energi, har du et godt utgangspunkt for å åpne deg bevisst for alle typer energier som eksisterer.
Da kan du begynne å lese den energien som besitter ditt eget hjem. Bare husk det at ethvert hjem har sin egen ånd.

Mange hjem rommer så mye kjærlighet og latter at lykkeenergien flommer over i dem - det føles nesten som om den omfavner deg og bader deg i en varm glød.
Dette er det vi bør strebe etter å skape - en kjærlig, varm og frisk følelse som er blottet for negativitet.

Planter f.eks fåt frem yang-chi, og skaper en sunn og levende atmosfære