torsdag 3. juni 2010

Rå Chalcantit

Talekunst.
Stenen har en evne til å kunne avspeile ens forkjærlighet for bestemte mål og ønsker. Chakra - hals. Fjerner følelsen av omsorgssvikt og innesluttethet.
Hjelper til med å nå målet.
Bestilles her - trykk på linken